Tisková mluvčí Radka Cahlíková Nového Jičína sdělila, že dřívějším zprovozněním křižovatky město reaguje na otevření blízkého obchodního centra Javor a na potřebu zpřístupnění přilehlých provozoven. „Do okamžiku finálního předání stavby mezi objednatelem a zhotovitelem bude úsek provozován v režimu předčasného užívání. To znamená, že v místě budou probíhat dokončovací práce, zejména sadové úpravy a odstraňování drobných vad a nedodělků. Nová křižovatka však zůstane průjezdná i během nich,“ uvedla Radka Cahlíková a dodala, že město žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v prostoru křižovatky a blízkého okolí, a to na chodnících i na komunikacích.

Tisková mluvčí rovněž přidala poděkování vedení města za trpělivý přístup všem občanům a živnostníkům, kterých se tato investiční akce dotkla. „Věříme, že realizace tohoto díla zajistí plynulejší provoz, zlepší bezpečnost dopravy v úseku, který byl problematický pro řidiče i chodce a že se stane dalším oblíbeným veřejným prostorem,“ uzavřela Radka Cahlíková.

Stavební práce na budování okružní křižovatky a revitalizace části ulice Gen. Hlaďo v Novém Jičíně začaly počátkem letošního června, s dokončením se počítalo v polovině listopadu. Předpokládané náklady byly zhruba 19 milionů korun, z toho 7 milionů korun měla hradit Správa silnic Moravskoslezského kraje. Křižovatka v původním stavu byla nebezpečná pro řidiče i chodce zejména kvůli nepřehlednosti.