O tom, že vyučování na některých školách začne později než 2. září, již Novojičínský deník informoval. Školáci v Hodslavicích se například začnou učit až ve čtvrtek 5. září, žáci ze Základní školy dr. Milady Horákové v Kopřivnici budou mít slavnostní zahájení v místním kulturním domě až 9. září a i potom budou ještě chodit starší žáci pár dnů mimo prostory školy. V Suchdole nad Odrou nastoupí žáci do školy dokonce až 16. září. Ve všech případech je to kvůli zateplovacím pracem na budovách.

Netradiční začátek školy ale nemusí způsobit jen stavební úpravy. V Základní škole Lubina začnou prvňáčci se zcela novou výukou psaní, a to se budou učit po celý rok. Lubinská základní škola je patrně jedinou v okrese Nový Jičín, kde od letoška přikročili k výuce nového písma Comenium Script. „Rodiče si to odsouhlasili, takže od září budeme toto písmo vyučovat," uvedla Ivana Davidová, ředitelka školy v Lubině.

Písmem novinky nekončí

Výuka nového písma s sebou ale prý přinesla také pečlivou přípravu. „Máme na tu výuku proškolené čtyři učitele, další čtyři půjdou na další školení. To totiž může využívat pouze ten, kdo má certifikát," doplnila Ivana Davidová.

Novinku přineslo zahájení školního roku také do kopřivnické Základní školy a Mateřské školy Motýlek. Tam se prvního září úplně poprvé otevřely dveře speciální třídy. Ta je určena výhradně pro děti trpící autismem.

Speciální třída nemá tolik žáků jako jiné, klasické třídy.

„Zatím máme sedm dětí postižených autismem. Má je na starost speciální pedagog a jeden asistent," potvrdila informaci ředitelka zařízení, v okolí známého také jako Dětské centrum Motýlek, Dagmar Jančálková. Třída se speciální výukou určenou dětem s tímto, dnes stále častěji se vyskytujícím, postižením by podle informací Deníku měla být široko daleko jedinou.

„Jestli tomu tak je, nemohu v tuto chvíli zcela bezpečně potvrdit. Mám stejné informace jako vy, ale pokud třeba v Ostravě něco podobného funguje, moc rádi bychom navázali spolupráci. Přece jen začínáme, všechno je pro nás nové, stejně jako pro naše žáky, a tak se každá zkušenost a rada hodí," uvedla Jančálková.