Nákladnou investici provedla v závěru loňského roku v Odrách vodárenská společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK). Aby posílila stabilitu zásobování města pitnou vodou v době zvýšeného odběru, vybudovala zde nový vrt hluboký 260 metrů. To zároveň firmě umožní provést postupnou renovaci tří stávajících vrtů, u kterých již v důsledku nepřetržitého provozu a také stářím dochází ke snižování jejich vydatnosti.

Podle informací ostravské vodárenské společnosti dosahuje spotřeba pitné vody v Odrách dlouhodobě limitních možností provozovaných zdrojů podzemní vody. Nejhorší situace pak obvykle nastává v letním období.

„Průměrný odběr ze tří stávajících funkčních vrtů hlubokých více než dvě stě metrů činí deset litrů za sekundu, jejich maximální kapacita pak šestnáct litrů za sekundu. Při dlouhodobějším odběru kapacitního množství vody, zejména v letních měsících, dochází během několika dnů k postupnému poklesu hladiny podzemní vody až na úroveň, pod níž ji není možné čerpat,“ uvedl mluvčí společnosti SmVaK Marek Síbrt.

Díky nově vybudovanému vrtu má dojít ke stabilizaci této situace v nadcházejícím období. V něm se vodárenský podnik plánuje pustit také do regenerace stávajících vrtů provozovaných ve městě už více než padesát let. Tím dojde k navýšení jejich vydatnosti.

„Voda z vrtů je čerpána do akumulace čerpací stanice ve městě a následně do vodojemu nad Odrami. Odtud je gravitačně rozváděna do města a přilehlých obcí,“ doplnil informaci tiskový mluvčí s tím, že součástí nákladného projektu bylo nejen vybudování nového vrtu, ale i výstavba aerační věže v prostoru oderské čerpací stanice.

„Cílem této technologie je odstranit provzdušňováním z vody plynné složky, které se přirozeně vyskytují v podzemní vodě na Odersku,“ vysvětlil Marek Síbrt.

Podle slov ředitele Ostravského oblastního vodovodu Jiřího Komínka však nebyla tato stavba vůbec jednoduchá, a to zejména z technického hlediska, kdy museli řešit nejednu komplikaci. Nakonec vše dopadlo dobře. „Jsme rádi, že se nám na konci loňského roku podařilo vše dotáhnout do konce. Nový vrt, vybudovaný nedaleko jednoho ze stávajících, má hloubku 260 metrů. Celá investice dosahuje včetně projektu, průzkumu až po samotné hloubení vrtu a dobudování potřebné infrastruktury více než devíti a půl milionu korun,“ poznamenal na závěr Jiří Komínek.