Na projekt Centra pracovních terapií přispěla čtyřiceti tisíci korunami společnost Provident Financial, která je dlouhodobým partnerem Školy života. „Již delší dobu podporujeme zejména sportovní aktivity klientů stacionáře. Jedná se například o turnaje v bowlingu nebo šipkách. Rádi jsme se proto letos podíleli na další akci, která určitě přinese nové kvality do života handicapovaných spoluobčanů,“ uvedla Barbora Pletichová ze společnosti Provident Financial.

Škola života slouží lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami již téměř deset let. Cílem aktivit denního stacionáře je integrace lidí s mentálním postižením, a s tím související osvojování nových dovedností, zvyšování sebevědomí, navazování nových vztahů a přátelství. „Se společností Provident Financial spolupracujeme již šest let a dnes patří mezi naše neodmyslitelné profesní partnery. Z tohoto důvodu se, jako dík za nemalou pomoc, snažíme naši spolupráci zakomponovat do projektů spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje a jiných grantových titulů z Evropské unie,“ sdělil Michal Holáň, vedoucí projektu.

Projekt byl realizován pod záštitou Nového Jičína, který Škole života poskytl nové prostory. V bezbariérové budově stacionář nabízí výchovně-vzdělávací a aktivační programy integračního charakteru pětadvaceti lidem.