„Nejvzdálenější hosté jsou ze Zašové. Akci každoročně podporuje také město a organizačně nám pomáhá i místní plavecký klub Laguna,“ uvedla Irena Dudková z pořádající Základní školy a speciální a Mateřské školy speciální v Novém Jičíně.

„Kromě plavání mě baví i atletika, kterou jsem začal dělat ve škole,“ prozradil Jakub Hanzelka (15 let) z novojičínské základní školy na ulici Dlouhá 54. „Raději plavu prsa a na závody se těším, protože si vzájemně i popovídáme,“ sdělila Gabriela Zlá z frenštátské základní školy speciální. „Bazén přeplavu celý, protože plavu od malička,“ dodala Amanda Mižigarová (11 let) ze Šramberka.