Zájemci, kteří chtějí zjistit, zda jejich předci přišli na naše území s praotcem Čechem nebo zda v jejich těle koluje krev například historicky významných rodů, mají šanci se této informace dopátrat.

Odborníci v laboratořích znaleckého ústavu onkologického centra v Novém Jičíně jsou schopni vyhotovit genetický profil. „Zájemci si mohou odebrat svůj biologický vzorek, například sliny, sami doma podle návodu. Vzorek zašlou zpět do laboratoře k analýze DNA. Výsledkem analýzy je DNA profil, který zájemci zašleme v písemné podobě. Ten obsahuje genetické informace, které pak mohou lidé využít při hledání svého původu,“ vysvětlují pracovníci laboratoře.

Se zpracovaným DNA profilem se pak lze obrátit na společnosti, které se věnují genealogii a sbírají tyto informace. Zájemcům mohou pomoci vysledovat, v jakých oblastech se daná genetická data nejvíce vyskytují. Odborníci určí, zda mají geneticky blíže spíše slovanskému nebo germánskému původu, případně, ze které části Evropy či světa pocházejí. V současné době jsou v databázích ve větší míře zastoupeny profily Y-chromozomu předávanému v mužské linii z otce na syna. Zkoumá se však i tak zvaný ženský X-chromozom nebo mitochondriální DNA, která se dědí po mateřské linii.

„Vzhledem k tomu, že se připravuje studie kosterních pozůstatků rodiny Přemyslovců na Pražském hradě, bude možná do budoucna naděje, že si časem lidé porovnají své genetické informace i s tímto královským rodem,“ dodala mluvčí novjičínské nemocnice Simona Součková. Cena za zjištění DNA profilu je 1785 korun.