O zřízení stacionáře usilují rodiče dětí již delší dobu. „Požadavek na vybudování nového zařízení tohoto typu na území města vzešel z iniciativy rodičů postižených dětí již před čtyřmi roky,“ potvrdila Daniela Susíková z odboru sociálních věcí novojičínské radnice.

Zřízení stacionáře v květnu dopisem podpořilo i 22 obyvatel města a 14 lidí z jeho okolí. V současnosti mají handicapované děti možnost navštěvovat Základní školu speciální a Mateřskou školu speciální, která z důvodu nynější rekonstrukce na ulici Komenského 64 dočasně sídlí v objektu bývalé základní školy na ulici Bohuslava Martinů. „Po ukončení základní školy mají handicapované děti možnost pokračovat na speciálním učilišti nebo ve Škole života, kdy se jedná o denní stacionář pro děti s lehkým a středním postižením. Je to zařízení bariérové a nepokrývá potřeby osob s těžším postižením,“ doplnil Antonín Urban, vedoucí sociálního oboru. „Hůře“ postižení lidé však nemají možnost někamdocházet. „Požadavek na zavedení nového typu sociální služby na území města se proto jevil jako potřebný a po druhé petici rodičů se přistoupilo k dotazníkovému šetření. Z výsledků vyplynulo, že by rodiče handicapovaných uvítali nové zařízení s bezbariérovým přístupem a denním i týdenním pobytem. Denní stacionář by měl poskytnout zázemí pro dospělé mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením,“ doplnil Urban. Další snahou rodičů i pracovníků radnice je podpora integrace postižených lidí do společnosti. Záměrem je, aby na stacionář navazovalo chráněné bydlení.

„Z iniciativyměsta se hledal provozovatel, oslovily se čtyři nestátní neziskové organizace. Jako jediná projevila zájem Slezská diakonie Český Těšín. Do jednání se zapojil i Moravskoslezský kraj,“ dodal Urban s tím, že objekty vybrané pro realizaci stacionáře se nachází na ulici Beskydská. Jedná se o budovu bývalé základní školy v Novém Jičíně, místní části Žilina, na ulici Beskydská 142 a Beskydská 274.

„Moravskoslezský kraj provozuje stacionář v obci Tichá, který je neudržitelný a kapacitně nevyužívaný. Nabídl městu podporu za předpokladu převzetí osmi míst z Tiché. Slezská diakonie je připravena tento provoz převzít a provozovat jej do doby ukončení rekonstrukce objektu na Beskydské 142,“ vysvětlil Urban. Zástupci radnice předpokládají otevření stacionáře pro denní pobyt pro sedm osob v prostorech budovy Beskydská 274 k letošnímu prvnímu listopadovému dni. Kapacita míst by se měla postupně zvýšit na patnáct.