Po vybudování cyklostezky a nového kruhového objezdu a alespoň částečné revitalizaci sídlišť a několika komunikací se město Kopřivnice pustilo do úvah o úpravě místního parku. Aby se o plánované podobě budoucí odpočinkové zóny dozvěděla něco také veřejnost a obyvatelé města mohli přijít i s vlastními návrhy na podobu či využití, uspořádala kopřivnická radnice veřejné setkání.

„Setkání bylo vlastně jakýmsi výkopem ohledně řešení otázky budoucí podoby širšího centra Kopřivnice,“ vysvětlil kopřivnický starosta Josef Jalůvka. O budoucí podobě parku E. Beneše, který do centra Kopřivnice neodmyslitelně patří, město již nějakou představu má. Ta ale zatím nemá zcela jasné obrysy. Město totiž stojí před vyřešením několika zásadních problémů. Tím nejdiskutovanějším je využití objektu známého jako bývalý závodní klub kopřivnické automobilky Tatra.

„Město si nechalo v loňském roce udělat ověřovací studii, abychom věděli, v jakém stavu se bývalý závodní klub nyní nachází,“ informoval na veřejném setkání architekt města Milan Šmíd. Na základě získaných informací radní přemýšleli, jak v současnosti opuštěnou vilu využít. Jednou z možných variant byla podle Šmída přestavba budovy na obřadní síň. „Možnost vybudovat v objektu novou obřadní síň, která by sloužila jak pro oddávání, tak pro vítání občánků města, se nám jevila jako velmi zajímavá, přestože by si to vyžádalo stavební úpravy i výměny či rekonstrukce stávajících instalací,“ uvedl architekt.

Síň si na sebe nevydělá

Přes řadu superlativů a krásných vizí ale Šmíd nezapomněl nastínit zásadní problém, který by byl s provozem obřadní síně spojen. „Má to jednu vadu, a to skutečnost, že na provoz by si město nikdy nevydělalo,“ přiznal architekt. Z tohoto důvodu hledala loňská studie možnosti komerčního využití suterénu vily. „Projektanti se do něj pokusili napasovat záležitost, která by mohla sloužit k tomu, aby byly v budoucnu alespoň částečně pokryty náklady spojené s provozem objektu,“ dodal Šmíd.

K hojně diskutovanému tématu patřilo také dětské hřiště, které by mohlo vzniknout na místě, kde se do března roku 2005 nacházelo původní Technické muzeum Tatra Kopřivnice. Občané se v diskuzi o této záležitosti rozdělili na dva tábory. „Myslím si, že vybudování dětského hřiště v parku není kvůli poloze vhodné. Místo, kde se z jedné strany nachází nádraží, z druhé automobilka Tatra a ze třetí budoucí hospoda, není zrovna tím nejlepším,“ zněla jedna připomínka z řad veřejnosti. S tímto názorem se ovšem jiní návštěvníci neztotožnili. „Budu mluvit nejspíš za většinu matek s dětmi. Vybudování hřiště je skvělý nápad,“ přednesla opoziční názor jedna z přítomných dam.

Řešil se plot, tabule i objekty Tatry

Veřejnost se ale vyjadřovala i k jiným problémům. Například k dalším dvěma objektům stojícím v areálu parku. „Bývalý depozitář a dílny Tatry by se podle mě měly zlikvidovat, protože do parku jako takového vůbec nezapadají,“ řekl jeden z návštěvníků. Jiného občana zajímalo řešení oplocení klidové zóny. „To, co je nyní akutní a město by to podle mého mělo řešit, je stávající oplocení, protože je špinavé, rezavé a na pohled velmi nepěkné,“ připomněl jiný návštěvník. Další účastník se pak zajímal o budoucnost vývěsních tabulí, které s odstraněním stávajícího plotu také zmizí.

Všechny příspěvky do diskuze byly pečlivě zapsány a podle starosty alespoň část z nich vezme město v úvahu. „Protože chceme, ve spolupráci s občany, v dohledné době dojít k definitivnímu názoru, co se má tedy v centru města odehrávat, jsme otevřeni jakýmkoliv nápadům a připomínkám,“ dodal v závěru Jalůvka.