Do čeho investovat dvě stě tisíc korun z městského rozpočtu? O tom mohou od letošního roku rozhodnout sami obyvatelé Nového Jičína v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Mohou tak navrhnout a poté i hlasovat pro projekty, a ty nejzdařilejší budou ještě v letošním roce zrealizovány. Podle slov místostarosty Nového Jičína Ondřeje Syrovátky je to po Veřejném fóru další krok, jak zapojit občany města do rozhodování o jeho budoucnosti.

„Oproti fóru, na němž mohli občané formulovat deset dlouhodobějších vizí pro rozvoj města, se jedná spíše o menší projekty, které však mohou být realizovány ještě v tomto roce,“ vysvětlil novojičínský místostarosta a dále upozornil, že podmínkou k realizaci projektu je vytipování vhodné lokality a zaslání návrhu na její úpravu, přičemž celková cena projektu nesmí přesáhnout částku 100 tisíc korun.

PODMÍNKY

Do Projektů pro Nový Jičín 2018, jejichž autory a předkladateli budou samotní obyvatelé města, se může zapojit každý zájemce starší 15 let. Předkládat budou moci návrhy z různých oblastí, jako například to, jak změnit k lepšímu hřiště, zeleň, popřípadě mobiliář ve městě.

„Podmínkou výzvy je, že se místo realizace navrženého nápadu nachází na pozemcích nebo v budovách patřících městu. Žadatel o podporu své vize musí orientačně zjistit, jaké náklady a časový harmonogram jsou na její provedení potřeba. Samotná realizace pak musí proběhnout do konce roku 2018,“ doplnila podmínky nové aktivity v Novém Jičíně Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města.

Jakmile radnice obdrží veškeré návrhy, u nichž budou dodrženy stanovené podmínky, budou se s nimi moci lidé seznámit na dalším Veřejném fóru a také na webových stránkách www.novyjicin.cz/zdravemesto, kde o nich bude veřejnost hlasovat. K tomu všemu by mělo podle informací z radnice dojít v průběhu května.

PRVNÍ ROK: 200 000

„Věřím, že tento krok města jeho obyvatelé ocení,“ poznamenal starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák a dále dodal: „Částka v prvním roce participativního rozpočtu je dvě stě tisíc korun, ale pokud bude náš záměr úspěšný, chceme v Projektech pro Nový Jičín pokračovat a výše finanční podpory může být v příštích letech významnější.“

Zájemci, kteří se chtějí dozvědět bližší informace k výzvě, mohou kontaktovat Kateřinu Imrýškovou z oddělení rozvoje a strategického plánování města na e-mailu kimryskova@novyjicin-town.cz anebo telefonicky na čísle 556 768 389.

„V případě osobní konzultace je nutná telefonická rezervace termínu schůzky,“ uvedla mluvčí novojičínské radnice Marie Machková s tím, že veškeré informace jsou k dispozici také na webu www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/.