Zájem byl velký, přišlo si ji vyzvednout 435 lidí. Věra Dostálová, krizová manažerka z odboru tajemníka frenštátského městského úřadu sdělila, že distribuce dezinfekce probíhala v budově městského úřadu. 

V pondělí začali dezinfekci rozdávat poprvé a už v 7.30 hodin se tvořila fronta. Proto v dalších termínech začali s vydáváním dříve. Občané byli podle Věry Dostálové vstřícní, pomáhali organizovat odstupy a darovali prázdné nádoby.

Senioři a zdravotně znevýhodnění občané, kteří si nemohli dezinfekci vyzvednout sami, si mohli požádat o donášku domů. Tuto nabídku využilo osmnáct občanů., kterým dezinfekci doručili hasiči z frenštátské jednotky.

V tomto týdnu budou pracovníci města distribuovat dezinfekci zájemcům v domech s pečovatelskou službou.