STAV PO ROCE

Možností převedení příborského domova jako příspěvkové organizace na město se příborští zastupitelé zabývali již v květnu 2009. Výsledkem hlasování tehdy bylo, že od letošního 1. ledna se mělo stát provozovatelem domova město Příbor.

Krajský úřad, zřizovatel Domova Příbor, ale zřejmě nemínil čekat tak dlouho a oslovil město opět. „Je vám předložen materiál, na základě kterého jsme opět vyzváni krajským úřadem, abychom sdělili, zda se ujmeme funkce zřizovatele domova. Tím pádem to bude naše organizace,“ uvedl na zasedání zastupitelstva tehdejší příborský místostarosta Bohuslav Majer.

Ten také upozornil na skutečnost, že když jednal s ředitelem domova, zjistil, že ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo domovu na dotacích téměř o milion korun méně než necelých šest a půl milionu korun, které ředitel požadoval. Ve vzduchu tak visela otázka – Kdo doplatí zbytek? „Nejsou peníze a vystavujeme se nebezpečí, že pokud to zařízení převezmeme, není zajištěn tok prostředků na jeho provoz. Je nebezpečí, že třeba nebude na platy,“ poznamenal tenkrát Majer a dodal, že z rozhovorů, které na toto téma vedl na více či méně odborné úrovni, vyplynulo, aby město počkalo s převzetím až do chvíle, než mu to kraj přikáže, což by mohlo být v roce 2013.

Po složitém hlasování, kdy dva návrhy neprošly a hrozila ostuda, že na kraj půjde vzkaz, že zastupitelé v této záležitosti nepřijali žádné usnesení, se hlasovalo dodatečně. V tomto hlasování již většina zastupitelů odsouhlasila nepřevzít v současné době domov jako příspěvkovou organizaci města.

Starosta Příbora Milan Strakoš nyní pro Novojičínský deník potvrdil, že důvodem odmítnutí převzetí domova před rokem bylo nevyjasněné financování zařízení. „Měli jsme schůzku s ředitelem domova, zjišťovali jsme něco i na krajském úřadu takže letos o tom budeme znovu jednat,“ sdělil Strakoš a upřesnil, že zastupitelé by se případným převzetím Domova Příbor měli zabývat na letošním červnovém zasedání.