„Musíme si určit priority!“, „Nemůžeme si to dovolit“, „Kriminalita roste, prevence nepomůže“, „Situace zatím není tak vážná“… Takové a další podobné názory zněly zasedací místností Městského úřadu Odry při poslední schůzce místních zastupitelů. Jedním z bodů programu totiž bylo navýšení počtu strážníků Městské policie Odry. Zastupitelé měli tři možnosti, buďto navýšit počet o jednoho, o dva nebo nenavyšovat vůbec.

Velitel městské policie Daniel Rýdel vysvětlil, že strážníci nyní slouží v osmihodinových a dvanáctihodinových směnách. I oni jsou však jen lidé, a tak občas onemocní nebo si vyberou řádnou dovolenou, což narušuje plynulost služby, a ostatní pak nejsou schopni pokrýt 24hodinovou službu. „Já samozřejmě budu rád za každého. Pokud přijmeme dva, získám další hlídku, která bude ve službě. Budeme tak schopni najet na dvanáctihodinové směny, v ranním a nočním cyklu, což jednoznačně ulehčí situaci mně v plánování i strážníkům,“ zmínil velitel.

Starosta města Pavel Matůšů (KDU-ČSL) zdůraznil, že on pro navyšování počtu je, ale pro postupné. „Máme problémy už se státní policií, a když přijmeme další dva strážníky, mohlo by to vyznít tak, že si bez nich poradíme a peněz máme dost. Bohužel bychom museli šetřit na jiných místech a já si myslím, že si to zatím nemůžeme dovolit,“ upozornil starosta Oder. K postupnému navyšování se přiklonil také zastupitel Vítězslav Korytář (KDU-ČSL). „Já jsem rád, že je ve městě městská policie, ohlasy obyvatelů jsou pozitivní, na druhé straně si myslím, že současný stav stačí. Nechtěl bych to podcenit, ale dal bych tomu ještě půl roku čas. Situace mi zatím nepřijde tak vážná, abychom museli navyšovat počet,“ pronesl k přítomným Korytář.

„Připojuji se k navýšení, ale kompromisním řešením jedním policistou. Domnívám se, že městská policie sehrála klíčovou roli a je na ulicích vidět. Souhlasím s panem starostou a netajím se tím, že státní policie na naše chlapy hřeší. Finanční krytí ale není jednoduchá záležitost,“ připomněla radní Libuše Králová (ČSSD).

Zastupitel Jiří Václavík (Změna pro Odersko 2020) kontroval tím, že podle jeho názoru, pokud se přijme jeden strážník, nic se tím nevyřeší. Petr Kučerka (KDU-ČSL) zase upozornil na to, že s novým rokem přijde zvýšení DPH. „Problémovým skupinám se tak odčerpají další finance a může to být příčina dalšího nárůstu kriminality. Podpořím tedy osm plus jedna,“ řekl Kučerka. Do jednání vstoupil také tajemník městského úřadu Petr Mlčoch. „Chci jen všechny upozornit, že po prvním lednu nastane poměrně dramatická situace, pokud budou schváleny zákony o sociálních službách a přejde výplata sociálních dávek na stát, tedy na úřady práce. Stát se tak bude snažit omezovat vyplácení, což povede pouze k tomu, že si budou opatřovat peníze jiným způsobem. To znamená, že budou krást, loupit a zabíjet, protože jinak se k penězům nedostanou. To je smutná skutečnost. Ta situace nastane a o prevenci se můžeme přestat bavit už dneska, tady pomůže už jen represe,“ zadeklamoval Mlčoch.

S tím souhlasila i zástupkyně sociálního odboru, která potvrdila, že se začínají zvyšovat počty případů drobných krádeží mladistvých. „Máme to na stole dennodenně. Všichni jsou to nezletilci a tak se to musí samozřejmě odložit. Můžeme navrhnout opatření, dáme napomenutí rodičům, můžem uložit ochranný dohled, a to je tak všechno.“

Hlasování nakonec ukázalo většinový názor oderští strážníci získají dva nové kolegy.