Odpadové hospodářství je podle slov Milana Šturma, místostarosty Nového Jičína, jednou z věcí, které město pro občany zabezpečuje. V současnosti končí odpadky na skládce firmy Asompo v Životicích u Nového Jičína. Svůj účel zatím plní dokonale, ovšem má i svou kapacitu. „Byť se v současnosti potýkáme s recesí, životní úroveň stoupá. A budeme-li počítat reálně zjistíme, že se dostaneme do časového horizontu zhruba deseti let, kdy by skládka mohla být naplněna,“ uvedl místostarosta Šturm.

„Všichni produkujeme opad, ale když se začne jednat o jeho likvidaci, tak se nikdo nechce vedle svého domu dívat na skládku nebo spalovnu. To je jasné,“ podotkl Šturm.

Právě spalovna by podle vedení města mohla v budoucnu vyřešit problém s odpadem. „Jsou možná dvě řešení. Za prvé rozšířit kapacitu skládky v Životicích a za druhé vytvořit spalovnu. Neboli zavést energetické využití odpadu,“ nastínil možnosti Šturm a dodal, že obě varianty jsou spojeny s nemalými finančními náklady.

Nový Jičín dává přednost právě spalovně, o které do budoucna uvažuje. Kotel, který odpad zpracuje vydá nejen popel, ale především teplo. „Jedná se o energetické využití odpadu. Takže vzniká problém, jak teplo využít,“ vysvětlil Šturm s tím, že opět připadají v úvahu dvě možnosti. „Buď teplo někomu prodáme, s tím, že většinou se snaží spalovny teplo prodat občanům, kteří s ním vytápějí nemovitosti. Nebo je druhou variantou možnost převést teplo na nějaké jiné médium, které lze využít, a tím médiem je elektrická energie,“ nastínil Šturm.

Pokud by se město vydalo cestou spalovny, tak ani skládka by nezanikla. Podle vedení města by tam totiž docházelo k ukládání zbytků ze spalování a skládka by se využívala v případě technologické údržby spalovny.

Největší problém jsou pro město samozřejmě finance. „V naší oblasti se jedná o zpracování odpadu řádově pro sto dvacet až sto padesát tisíc lidí,“ uvedl Šturm. Spalovna pro tuto kapacitu lidí by vyšla na půl miliardy korun. „Jedná se o složité zařízení, které musí splňovat velmi přísné normy, co se týče emisí,“ vysvětlil místostarosta a dodal, že bez získání dotace na stavbu tohoto zařízení, případně bez vstupu soukromého subjektu není město schopno tuto záležitost zafinancovat samo.

„Projednávali jsme tuto záležitost také s ministrem životního prostředí, Martinem Bursíkem. A bylo nám řečeno, že tato zařízení budou zařazována a podporována formou dotačního programu. Pan Bursík nám řekl, že pokud bude projekt kvalitně zpracován, tak lze předpokládat, že by zafinancován byl,“ dodal Šturm.