Celkově objekt navštívilo v loňském roce, kdy sezona trvala od 1. dubna do 31. října, 3962 návštěvníků, z toho bylo 3105 dospělých, 661 dětí, 175 návštěvníků šlo na hromadnou vstupenku a 21 za zlevněné vstupné. V uplynulých letech se návštěvnost pohybovala od 2826 do 4290 lidí. Za 12 let provozování na rozhlednu přišlo okolo 34 300 návštěvníků.

ZTRÁTA NENÍ ZÁSADNÍ

Provoz rozhledny stál loni obec celkově 179,5 tisíce korun a přinesl ztrátu ve výši 60,7 tisíce korun. „Celkové náklady se zvýšily v souvislosti se zákonným navýšením minimální mzdy, ale ten doplatek není nic zásadního. Máme tam paní, která navíc je hodně akční a je ochotná otevřít i mimo stanovenou provozní dobu,“ uvedl starosta Bílova Zdeněk Fusik.

Na nákladech se rovněž podepsalo pořízení nových reklamních předmětů, které na rozhledně prodávají. Mnohé ale zůstaly jako zásoba i pro příští léta.

O něco, přesně o 2 636 korun, byly také nižší celkové tržby z prodeje vstupného a občerstvení. Proto byla ztráta o více než 25 tisíc korun vyšší než v předešlé sezoně.

„Přes to všechno je rozhledna jednou z dominant naší obce a důležitější než finanční ztráta hospodaření, kterou náš rozpočet zvládne, je spokojenost a stoupající návštěvnost turistů nejen z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí,“ pokračoval starosta Bílova.

Podobně jako loni se návštěvníci rozhledny mohli zúčastnit dotazníkového šetření, týkajícího se zjištění informací o tom, jak se o rozhledně dozvěděli, jak byli spokojeni, mají-li nějaké náměty na zlepšení provozu a podobně.

Ve 45 odevzdaných dotaznících se respondenti shodli ve vyhovující otevírací době, v nabízeném sortimentu zboží, i když některým v nabídce schází například rum, jiným zase keramické zvonečky. „Všichni dotazovaní velmi kladně hodnotí čistotu nejen v objektu rozhledny, ale také v okolí a na přístupové cestě, a také obsluhu rozhledny a její výklad nejen o rozhledně, ale také o historii i současnosti obce,“ uzavřel Zdeněk Fusik.