Díky ní se mohou starší či imobilní lidé dostat pohodlně a hlavně levně k lékaři, do nemocnice, na úřad, poštu nebo třeba jen na nákup. A jak ukazují čísla za první čtvrtletí, klienti mají o tuto službu ve městě velký zájem.

Jen od ledna do března najelo senior taxi během 274 jízd celkem 2517 kilometrů, za což město zaplatilo smluvnímu dopravci bezmála 40 tisíc korun.

„Jsem velice rád, že povědomí o službě Senior taxi se mezi občany rozšířilo a její využívání má narůstající tendenci. Věřím, že zájem o službu i nadále poroste a zastupitelstvem vyčleněná částka dvě stě tisíc korun bude zcela vyčerpána,“ uvedl v nejnovějším bíloveckém měsíčníku starosta města Pavel Mrva.