Rada města Kopřivnice se nedávno rozšířila o dva zbrusu nové poradní orgány. Radní totiž konečně vyslyšeli požadavky zástupců místních sportovních klubů i ředitelů škol a dali zelenou vytvoření dvou nových komisí, sportovní a školské. Ty se od této chvíle budou podílet na vytváření koncepcí a strategie právě v oblasti kopřivnického sportu a školství.

Ředitelé kopřivnických škol a sportovních klubů s návrhem na vytvoření komisí nepřišli poprvé. Od jejich vzniku si slibovali zejména větší vliv na rozhodování o přidělovaných dotacích či zapojení se do diskuzí o potřebných opravách jednotlivých zařízení. „Diskuse se sportovci a zástupci škol na radnici probíhala i v minulosti, nicméně ustanovení komisí ji posouvá na oficiální úroveň,“ potvrdila dlouholetou snahu vedoucí kopřivnického oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Radomíra Michálková.

Úkolem nově vzniklých komisí bude kromě posuzování záměrů škol a sportovních klubů a příprav pořádání každoročního a ve městě oblíbeného vyhlašování nejlepších místních sportovců a učitelů, také příprava důležitých dokumentů. „Komise budou předkládat podněty a připomínky k přípravě investičních akcí města,“ informovala Michálková. Důležitým úkolem nových poradních orgánů rady města bude podle jejích slov také motivace škol a klubů k tomu, aby se snažily získat dotace i z jiných zdrojů než jen z programů města Kopřivnice. „Mimo tyto povinnosti bude konkrétně sportovní komise samozřejmě koordinovat konání sportovních akcí a vytvářet takzvaný sportovní kalendář,“ doplnila výčet funkcí Michálková.

Obě komise se skládají jednak ze zástupců kopřivnických politických stran a jednak samozřejmě z odborníků na slovo vzatých, tedy z lidí působících v dané oblasti. Členy sportovní komise jsou, kromě Jaroslava Šuly, také Miroslav Bartoň, Jaroslav Hrubý, René Lakomý, Evžen Miličinský, Jiří Krejčí, Luděk Žídek a Zdeněk Kurečka. Něžnější pohlaví bude v oblasti sportu zastupovat Jana Feilhauerová. Členy komise zabývající se kopřivnickým školstvím byli jmenováni Tomáš Hof, Pavel Janek, Lumír Pospěch a Jan Mužík. Z žen to byla Iva Rašková, Jarmila Španihelová, Sylva Ježová, Zdeňka Krišková a také Ivana Davidová.

Sportovní a školská komise však nejsou jedinými poradními orgány, které budou v Kopřivnici během následujících čtyř let fungovat. „Kromě dvou nových komisí byla pro stávající volební období potvrzena také existence komisí pro mezinárodní vztahy, prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 pro místní části Lubinu, Mniší a Vlčovice,“ dodala kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková.