Uskuteční se tak o den později 25. prosince a v příštím týdnu naopak o den dříve, již 31. prosince. 

Poplatky zůstávají stejné

„Z provozních nebo povětrnostních důvodů, které neumožní uložení odpadů na skládku, se vývoz jednotlivých lokalit může i opozdit," upozorňuje městský úřad. Co se týče odpadového hospodářství, připravila radnice v příštím roce jednu důležitou změnu. Dobrou zprávou je, že se netýká výše poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů.

Teń zůstává stejný jako letos, tedy 552 korun na osobu. Zastupitelé tento měsíc ale schválili změnu termínu jeho splatnosti.

„Obecně závazná vyhláška ukládá všem poplatníkům jednorázovou splatnost poplatku,a to do 30. června daného kalendářního roku," informuje tisková mluvčí radnice Marie Machková. Do letošního roku mohli občané tuto platbu rozdělit do dvou splátek. (edm)