Dvojice obžalovaných manželů z Novojičínska stojí před soudem za to, že například údajně trestali děti svěřené do péče bitím jezdeckým bičíkem nebo je nechávali spát v pomočeném oblečení. Na případ upozornily pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které rovněž daly podnět k tomu, aby soud děti pěstounům odebral. Soud tak učinil, děti, u nichž se projevil syndrom týraného dítěte, již žijí v jiné pěstounské rodině na Novojičínsku.

Na úterním jednání si senát soudu vyslechl názory soudních znalkyň a několika svědků. Obě znalkyně se shodly v tom, že děti, chapec a dívka, kteří žili u pěstounů zhruba pět let, jsou emočně deprivované, přičemž dívka je na tom hůře.

„Je u ní narušená schopnost vytvářet citové vztahy, projevuje se u ní syndrom týraného dítěte,“ sdělila jedna ze znalkyň s tím, že k stavu dítěte mohly přispět opakující se nepřiměřené fyzické tresty, ponižování, strach.

Na argument obžalované, zda si dívka nemohla některé věci vymyslet, odvětila znalkyně, že v tak nízkém věku by toho nebyla schopná. Poté obžalovaná uvedla, že slyšela, že děti se k ním chtějí vrátit zpátky, což znalkyně vyvrátila. „Při vyšetření děti uvedly, že se do rodiny nechtějí vrátit, přestože o nich mluvily pěkně,“ sdělila znalkyně.

U soudu zaznělo také, že obžalovaní dříve než děti potrestali, jim vysvětlili proč. „Ten postup, který jsme zvolili je správný - říci dítěti, za co dostane, a když dostane, tak ho pak obejmout,“ uvedla obžalovaná s odvoláním na různé zdroje.

Znalkyně v průběhu jejího slyšení již dříve ale mimo jiné také uvedla: „Nemůžeme považovat za adekvátní trest u dítěte, které se pomočuje, že spí na zemi, musí si prát ty věci a ještě má natažený na noc budík, kdy si je musí jít vyprat. To je silný stres, který to ponižování ještě zdůrazní,“ uvedla znalkyně.

Svědkyně, která měla děti ve školce, sdělila, že z chování dětí bylo patrné, že chlapec byl v rodině zřejmě preferovanější, ve školce se choval klidněji. Dívka se bála hluku. „Měla strach z hlučných hraček, když přijelo divadlo, bála se toho a i když seděla na klíně, když tam byla hlasitější pasáž, plakala,“ sdělila jedna z učitelek.

Obžalované naopak obhajovala jejich známá, která má rovněž z pěstounstvím zkušenosti. Tvrdila, že na návštěvách nikdy nic mimořádného neviděla. Poté začala obviňovat celý systém pěstounství a tvrdila, že děti byly poškozené už ústavní výchovou.

Více jasno do případu by mohly přinést naplánované výslechy dalších svědků.