Výletiště v Hladkých Životicích stálo už asi dva roky, když končilo volební období na podzim 2010. Na posledním zasedání zastupitelé, věrní tehdejšímu starostovi Jaroslavu Petrželovi, pro něj schválili odměnu ve výši sedmdesáti tisíc korun. Prý za to, že vykonal kus práce nad rámec svých starostovských povinností. Opoziční zastupitelka Jana Víchová se tedy ptala na některé projekty a dialog mezi ní a starostou vypadal následovně: „Kolaudace horní školy?" „Není." „Kolaudace mostu?" „Není." „Kolaudace výletiště?" „Není." „Ještě se zeptám znovu, protože to výletiště je už dost dlouhou dobu v takovém stavu, v jakém je. Takže jaká je příčina, že to není zkolaudováno doteď?" „Abych řekl pravdu, nebyla podána žádost o kolaudaci." „Z důvodu?" „Nebyl čas."

O výletišti se hovořilo i na jednání soudu, před nímž stojí v pozici obžalovaných třináct bývalých zastupitelů Hladkých Životic. Dodavatel několika staveb v areálu výletiště Petr Mořkovský uvedl, že stavěli objekt prodeje, parket a orchestřiště. „Tato záležitost je rovněž předmětem vyšetřování, poskytovali jsme vyšetřovateli podklady," poznamenal před soudem Petr Mořkovský. Ten upřesnil, že stavbu prováděli v letech 2007 až 2008.

Soudce Miroslav Čaňo, který se snažil zjistit, jaký byl vzájemný vztah svědka Petra Mořkovského s bývalým starostou Jaroslavem Petrželou, se zeptal, zda po změně vedení po komunálních volbách 2010 nové vedení obce stavbu výletiště nějak rozporovalo. „Vůči provedení díla výhrady nebyly. Rozpor nastal ve fázi, kdy se nás paní starostka dotazovala, na základě čeho jsme to takzvané výletiště stavěli. Vyhledali jsme původní dokumentaci, kterou nám kdysi obec předala, a to jsme zaslali vyšetřovateli i starostce Hladkých Životic," sdělil Petr Mořkovský s tím, že postupně vyšlo najevo, že stavební povolení bylo vydáno na objekt, který jak řekl Petr Mořkovský, nebyl korespondentní s objektem, jenž postavili podle dokumentace od tehdejšího starosty.

„Stavební povolení bylo údajně na zděný objekt, předmětem naší činnosti ale nebylo ani získání stavebního povolení, ani získání kolaudačního rozhodnutí. Když jsme na začátku vznesli dotaz, zda na stavbu je stavební povolení, bylo nám řečeno, že je. Dostali jsme dokumentaci, na jejímž základě jsme zpracovali nabídku, zúčastnili se výběrového řízení a některé z objektů nám pak byly zadány," upřesnil Petr Mořkovský.´

Kromě zmíněné hlavní budovy a orchestřiště stojí v areálu několik přístřešků. Objekty nejsou zkolaudovány, a tak by se neměly používat. „Čekáme, co nám řekne stavební úřad. Zatím nevíme, co bude," sdělila starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková.