Podle informací, uveřejněných na webu, jsou připomínkovacími místy obce s pověřenými obecními úřady. Občané mohou v těchto místech plán připomínkovat do 17. června. V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat buďto vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Janu Klímovou na adrese jana.klimova@koprivnice.cz a na telefonu 556 879 480 nebo koordinátorku sociální prevence Blanku Mikundovou, a to na mailové adrese blanka.mikundova@koprivnice.cz a na telefonu 556 879 470.

Všechny připomínky a návrhy občanů budou postupně sumarizovány a následně předány Krajskému úřadu. Formulář pro připomínky je k dispozici na www.koprivnice.cz.