Město tak znovu vytvořilo pro obyvatele Nového Jičína bezplatnou právní poradnu. Tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková upřesnila, že poradna bude od středy 3. června fungovat každou první středu v měsíci v době od 13 do 17 hodin.

Konzultace s klientem budou maximálně v rozsahu 30 minut. Zájemci si musí návštěvu u advokáta vždy dojednat dopředu na telefonních číslech 556 768 226, 556 768 227, případně osobně na sekretariátu vedení města v budově radnice.

Právní poradnu mohou lidé využít například při řešení problémů s dluhy a exekucemi, rozvodem, dědickým řízením, se vznikem a zánikem pracovního poměru, se stanovením a vymáháním výživného, zajištěním důchodového zabezpečení či s nájemním vztahem.

Advokát může také pomoci při sepisování jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob, plných mocí a jiných listin, jejichž zpracování nepřekročí stanovený časový limit. Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský sdělil, že právníka zajistilo město, které jeho služby za občany také platí.