Diabetes čili cukrovka je onemocnění, kterým trpí až 800 tisíc obyvatel České republiky. Asi čtvrtinu tvoří lidé s chronickými komplikacemi, jako problémy s ledvinami, zrakem či s takzvanou diabetickou nohou.

Jako odpověď na tyto reálné statistiky vzniklo sdružení Světlo v diabetu (SVD), které se zaměřilo na vzdělávání diabetiků, jejich rodinných příslušníků, a zejména těch, u nichž se projevil výše zmíněný syndrom diabetické nohy. „Projekt, který připravujeme, je vlastně pilotním projektem pro Českou republiku. V plánu je poskytovat komplexní péči diabetikům a jejich rodinným příslušníkům či jiným pečujícím osobám, nejen v regionu, ale také mimo něj. Chceme lidem s diabetem nabídnout možnost aktivně se účastnit jak denních výukových programů, tak dát možnost absolvovat týdenní rekondiční pobyt,“ informovala o začínajících aktivitách sdružení jeho předsedkyně Hana Vlhová.

Občanské sdružení nabízí také moderní způsob konzultací skrze takzvanou teleporadnu. Jedná se o poradenství na dálku, kdy pacient odešle fotografii postižené části konečetiny a popíše svůj problém. „Specialisté na hojení ran následně vyhodnotí a navrhnou konkrétní postup léčby. Ten pak dotyčný pacient obdrží zpět formou emailu. U komplikovaných případů má diabetik možnost sjednat si konkrétní termín konzultace přímo v Centru ran v Bílovci,“ podotkla Vlhová. Tato služba je navíc přínosná pro pacienty s omezenou hybností či pacienty zcela upoutané na lůžko.

Veškeré informace naleznou zájemci na internetových stránkách www.svetlovdiabetu.cz, kde se dozví o různých možnostech léčby, prevence nebo se mohou seznámit s příběhy pacientů.