Cykloturistika je v současné době na vzestupu. Obce se snaží vycházet cyklistům vstříct, a tak na svém území podporují zřízení cyklotras. To jsou však pouze speciálními značkami označené běžné komunikace, které nejsou určeny výhradě pro cyklisty. Cyklostezky slouží jen cyklistům a zmenšují i riziko kolize s jiným dopravním prostředkem. Obce na Novojičínsku se proto snaží na svém území zřídit podobné cyklostezky. Ne vždy, jsou však úspěšné.

Cyklostezku by chtěl zřídit i městys Suchdol nad Odrou. Do cesty se mu však postavily nenadálé komplikace. „Ve spolupráci s Regionem Poodří připravujeme novou cyklostezku. Bohužel právě na katastru našeho městyse narážíme na obtížné majetkoprávní problémy,“ přiznal starosta Richard Ehler. U pozemků, po kterých by totiž měla plánovaná cyklostezka vést, nelze dohledat vlastníky. „Jinými slovy není momentálně s kým jednat. Na řešení problému spolupracujeme, ale není to zcela určitě záležitost několika měsíců,“ uzavřel starosta.

Vybudování cyklostezky by uvítalo i Vražné. To se podílí na přípravě nové cyklostezky Střecha Evropy. „Ta vede Oderskými vrchy od Budišova nad Budišovkou až do Hranic. Nositelem projektu je Mikroregion Odersko, jehož jsme členskou obcí,“ upozornil Vladimír Nippert, starosta obce. Další obcí, které plánuje rozšířit síť cyklostezek, jsou i Trojanovice. „Chtěli bychom vybudovat novou cyklostezku v délce asi čtyř kilometrů. Jedná se o projekt cyklostezky mikroregionu Frenštátsko,“ rozvedl starosta Jiří Novotný s tím, že by tak měla vzniknout páteřní cyklostezka z Ráztoky do Vlčovic, kde by se napojila na plánovanou cyklostezku Vlčovice – Příbor – Oderské Vrchy. „Na našem katastru je 1,5 kilometru z této stezky. Zbylých 2,5 kilometru je stezka od kruhového objezdu v Trojanovicích do Trojanovic pod Radhoštěm,“ uzavřel starosta. V budoucnu by tato cyklostezka měla pokračovat dále až do Rožnova přes sedlo Pindula.