Proč toto výročí slaví zrovna tyto obce a ve stejnou dobu? „V roce 1411 podepsal šlechtic Lacek z Kravař na hradě Helfštýn listinu, v níž se vzdává práva na odúmrť ve prospěch měšťanů štramberských a vesničanů hradu štramberskému náležejících,“ vysvětlila Anna Rašková ze štramberského úřadu. V tomto glejtu byly všechny vesnice patřící pod toto panství řádně vyjmenovány, což pro některé z nich znamenalo vůbec první písemnou zmínku o jejich existenci. Mezi tyto vesnice patřily také Ženklava, Libhošť, Albrechtičky, Hodslavice a Veřovice, které letos slaví 600 let od tohoto významného data.

V Hodslavicích se bude slavit už o tomto víkendu, a to od pátku 17. června, kdy bude program zahájen vernisáží výstavy obrazů a tapisérií rodáků Miloslava a Vladislava Kramolišových v prostorách SD Jednota. Výstavu doplní přednáška Josefa Hromádky s hudebním doprovodem Barokního tria ZUŠ Nový Jičín v místním kulturním domě.

Slavnosti se naplno rozeběhnou o den později, v sobotu 18. června. Ráno je zahájí ekumenická bohoslužba v kostele Nejsvětějšího srdce Páně. „Hlavní odpolední program před třetí hodinou zahájí cimbálovka Trojačka a v patnáct hodin proběhne na „placu“ slavnostní zahájení oslav za přítomnosti předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, paní Miroslavy Němcové, a dalších významných hostů z řad historiků a významných rodáků. Před rodným domkem Františka Palackého paní předsedkyně zasadí v historickém duchu, spolu s hraběnkou Walburgou a malým Františkem Palackým, památnou lípu a pak už se rozeběhne hlavní kulturní program,“ uvedla starostka obce Pavla Adamcová. Lidé se mohou těšit dále na dechovku, rockovou kapelu, výstavy gobelínů a obrazů, spoustu her pro děti a další. Chybět nebude ani projížďka Hodslavicemi na koňském spřežení a vstup zdarma do místních kulturních památek. Večer zahrají skupiny Synkopy 61 a, Věšák a Meteor.

Na stejný víkend připravili oslavy také v Libhošti. Ty se odehrají na místním fotbalovém hřišti. Začíná se již v 9 hodin dopoledne pohádkovým lesem, soutěžemi pro děti, pohádkou, program dále pokračuje například sokolnictvím, fotbalovým zápasem žen nebo koncertem Pavla Dobeše. Večerní oblohu pak rozzáří ohňostroj a zábava pokračuje v rytmu skupiny Flash až do druhé hodiny ranní.

Co se týče Ženklavy, ta si bude výročí připomínat od 1. července, kdy je naplánována vernisáž výstavy Ženklava včerejší, dnešní a budoucí. Následující den začne mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie v 8 hodin. Mši odslouží generální vikář Biskupství ostravsko-opavského Martin David, rodák ze Ženklavy. Rovněž bude vystaven původní oltář, jenž je zapůjčen z Muzea Novojičínska.

Hlavní odpolední program se bude odehrávat na fotbalovém hřišti od 13 hodin. Obyvatele čeká dobový jarmark a krojovaný průvod, v němž pojede i Lacek z Kravař. Starostka poté z jeho rukou převezme listinu na odúmrť pro vsi štramberského panství. Hosty zabaví ukázky historického šermu, hudební skupina Camerata a dechový orchestr a také vystoupí Leona Machálková.

Také Veřovice naplánovaly své oslavy na začátek července. I tady uvede slavnosti výstava o historii, současnosti a budoucnosti obce. Do Veřovic přijedou 1. července delegace z partnerských obcí, ten den bude za kulturním domem hrát dechová hudba Vacenovjáci. O den později čeká obyvatele Sportovní den obce na fotbalovém hřišti, diskotéka, koncert Leony Machálkové a večer se skupinou HEC. Třetí červencový den bude patřit místní farnosti, bude se sloužit mše, vystupovat děti z místní školky, scholky a školy, dechová hudba Javořinka a Záhořané. Na další den je naplánována slavnostní schůze k 80. výročí založení fotbalového klubu ve Veřovicích a koncert skupiny Plavci.

Albrechtičky pojmou svůj den poněkud skromněji. Na programu dne 10. září budou aktivity pro děti i dospělé. Mimo hlavní program, jsou na 9. a 11. září připraveny i doprovodné.