V České republice se k akci přihlásila zhruba tisícovka obcí, v Moravskoslezském kraji je jich pětadvacet.

Tímto tichým protestem obce protestují proti způsobu přerozdělování daní v České republice. Toto přerozdělování totiž výrazně zvýhodňuje čtyři největší města u nás oproti ostatním městům a obcím. Zatímco například Praha dostane na občana 30 tisíc korun, malá obec inkasuje od státu jen 6890 korun.