Silnice I/7 ve směrech od Hranic a Fulneku vede přes centrum Oder a spřibývajícím nárůstem dopravy město již delší dobu usiluje o přeložku této komunikace. Dosavadní varianty ale vždy narážely na odpor obyvatel. Jedna měla vést pod Větrnou ulicí, kde je jedna znejnovějších zástaveb vodrách, další napřklad podél Odry. Kvůli ní by padlo několik rodinných domů. Varianta Větrná byla i vúzemním plánu. „Podle nové studie, trasa, která je vúzemním plánu, je územně neprůchodná a chtěli bychom do územního plánu zapracovat řešení oddálené varianty, tedy až za zástavbu ulice Větrná,“ uvedla vedoucí Stavebního úřadu vOdrách Ivana Pinkasová.

Nanávrh reagoval zastupitel Květoslav Wiltsch. Podle něj je sice nový návrh výhodný pro obyvatele, ale má i negativa. „Největším nebezpečím je, že tato varianta neprojde vcelkovém posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Návrh projektu vyvádí komunikaci příliš vysoko do lesního porostu. Les je ze zákona významným krajinným prvkem. Komunikace by měla navíc příliš velké převýšení, které není vhodné pro komunikaci první třídy,“ argumentoval Wiltsch.

Podle něj nový návrh jen má oddálit ralizaci přeložky a odvést tak pozornost zastupitelů od nutnosti rychlého řešení. „Až se dostaví dálnice, silnice ztratí klasifikaci první třídy a bude převedená pod správu kraje. A ten zřejmě na její realizaci nebude mít peníze,“ dodal Wilsch. Jeho slova poněkud popudila starostu Oder pavla Matůšů. „Nevím, co na to říci. Sám jsi nabádal, aby se řešila dopravní situace ve městě. Když se konečně nechala vypracovat studie tak pečlivě jako nikdy předtím, zjistily se nedostatky vpůvodním návrhu a dotáhlo se to do nějakého řešení, tak jsi opět proti. Když se to neřeší, je to špatně, když se to řeší, je to opět špatně,“ poznamenal starosta. Pinkasová upozornila, že a neprůchodnost stávající varianty upozornil i odborník na EIA. O realizaci přeložky hlavního tahu město nadále bude jednat.