Do Kunína na konci října doputovala další cenná sbírka. Po vzácných předmětech z bohaté pozůstalosti rodiny Schindlerů z Kunewaldu, které byly v letošní sezoně k vidění na tamním zámku, nyní obec získala expozici kunwaldského muzea. Kunínu ji věnoval čestný občan obce Heinrich Friedrich a město Leimen.

„Pan Friedrich nenašel v Německu nástupce, který by se po něm správě muzea věnoval. Byla by škoda, aby kus historie naší obce skončil někde v depozitáři či v kontejneru, proto bylo s německou stranou domluveno, že naše obec celou sbírku převezme," informovala v aktuálním vydání zpravodaje starostka obce Dagmar Novosadová.

Obec tak dostala ucelenou sbírku 540 předmětů německých obyvatel odsunutých z Kunína po druhé světové válce. Pan Friedrich ji budoval a spravoval úctyhodných 33 let a její součástí jsou také výstavní vitríny s osvětlením, skříně a kompletní evidence veškerých exponátů.

Mezi exempláři jsou například Kunwaldské kroje s figurínami, tři prostorové modely, obraz kostela, dva prapory, německé knihy, předměty denní potřeby, textílie a další věci. Sbírka i mobiliář byly po převozu uskladněny na obecním úřadě, kde je dostatečné zabezpečení, a model Kunína je již nyní k vidění na chodbě úřadu.

„Zastupitelstvo obce Kunín se zavázalo, že po převzetí exponátů zajistí jejich trvalé vystavení a zpřístupnění veřejnosti," doplnila Dagmar Novosadová. Zastupitelé proto na své listopadové schůzi řešili, kde bude sbírka instalována. Padlo několik návrhů. Prostory bývalé restaurace za úřadem jsou pro umístění exponátů nevhodné a nedůstojné.

Sbírka by mohla najít své místo i na zámku, a to v půdní galerii či v současné pokladně zámku, která by se však musela přestěhovat. Ani jeden z návrhů se však nezamlouval zastupiteli a kastelánu zámku Jaroslavu Zezulčíkovi, proto bude do prosince zpracována koncepce instalace Kunínského muzea.

Pan Friedrich chce Kunín v příštím roce navštívit a u této příležitosti by mohlo být nové muzeum slavnostně otevřeno. Muzeum Novojičínska, které má být odborným garantem sbírky, je podle Jaroslava Zezulčíka schopno expozici do jara nainstalovat.