Jak uvádí poslední číslo ženklavského zpravodaje, kontrolou popelnic bylo zjištěno, že ne všichni spoluobčané odpad třídí.

V nádobách se nacházel papír i plastový odpad, na které obec nechala rozmístit kontejnery. Zastupitelstvo obce se obrací na obyvatele, aby třídění věnovali větší pozornost a využívali na odkládání papíru a plastů velkých kontejnerů, které se nacházejí na šesti místech v obci.