Nedávné zveřejněné výsledků hodnotícího procesu a výběr projektu ke spolufinancování z prostředků SFŽP a Evropské unie ale ukázalo, že obec na potřebné finance nedosáhla. „Žádost jsme podávali někdy v listopadu minulého roku, a protože v hodnotícím procesu dosáhla pouze padesáti pěti procent, což je sice hranice pro to, aby byla uznána jako způsobilá, na získání potřebných financí jsme nedosáhli,“ uvedl starosta obce Albrechtičky Miloslav Čegan a pokračoval: „Peníze získali lépe ohodnocení, což byli ti, pokud se nemýlím, jež v bodovém hodnocení obdrželi nad šedesát tři procent.“

S výslednými padesáti pěti procenty obec Albrechtičky skončila v takzvaném zásobníku. „Zatím nemáme žádné informace o tom, co se s tímto stavem, tedy tím, že jsme se dostali do jakéhosi zásobníku, bude dít,“ potvrdil Čegan. „Dá se ale předpokládat, že na podzim se budou žádosti podávat znovu a my již nebudeme muset zpracovat zcela novou žádost, pouze aktualizujeme tu stávající,“ dodal starosta vzápětí.

Kanalizaci a novou čističku odpadních vod obec nutně potřebuje, což potvrdil i sám starosta. „Určitě je potřebné, aby se se stávající kanalizací něco udělal, protože tento problém řešíme již od roku dva tisíce pět, a tím, že se nám zatím nepodařilo získat finance, brzdíme i další rozvoj naší obce,“ uzavřel Čegan.