Důvodů, proč se obec Mošnov rozhodla vystavět nové školské zařízení, je několik. „Tím asi nejhlavnějším důvodem je, že naše současná mateřská škola už je nevyhovující," nastínil starosta Mošnova Radomil Bodzsar. Podle něj školku pořád přistavovali. „A už jsme to nedokázali nafouknout," poznamenal mošnovský starosta.

Základní škola už v podstatě také nevyhovuje, tam ale sehrává svou roli stáří. Cedulka nad vchodem do budovy nese mimo jiné letopočet 1977, kdy škola slavila sto let. „Škola nám padá, máme na to posudek statika. Muselo by se s tím dříve nebo později něco dělat. Už se o tom mluví několik let," pokračoval Radomil Bodzsar, jenž dodal, že proto vymysleli záměr postavit „na zelené louce" komplex, ve kterém bude mateřská škola společně se základní školou.

Docházejí i děti z okolí

V budově budou dvě oddělení mateřské školy a dvě oddělení základní školy pro 1. až 5. třídu. Současná kapacita základní školy je 74 žáků, v tomto školním roce ji navštěvuje 21 žáků, kapacita školky je 34 dětí a je plně vytížená. „Docházejí nám tady děti i žáci ze Skotnice a pevně věříme, že když tady ty děti budou chodit do školky, zůstanou i na školní docházku. Navíc se nás na možnosti ptaly i firmy v nedaleké zóně , že by naše nové zařízení mohli využít tamní zaměstnanci pro své děti," doplnil Radomil Bodzsar a připomněl, že škola a školka nebudou mít vlastní kuchyň, ale jen výdejnu, což je i v současné době, kdy se dováží jídlo ze školy v Bartošovicích. Součástí objektu bude rovněž společná družina pro děti.

Celkové náklady na výstavbu jsou, na základě výsledku soutěže, 17,5 milionu korun včetně DPH. „Počítáme ale s možností, že to může být vyšší. V současné době se nám objevují nějaké vícepráce i méněpráce, ale nikdo nepočítal s vodou, která se nám tam objevila a dělala problém, takže se muselo přistoupit k opatřením," vysvětlil starosta Mošnova.