Jak uvádí starosta obce Břetislav Piterák v místním zpravodaji, důvodem je zneužívání parkovacích ploch nákladními vozidly, autobusy a dokonce i vozidly TIR s vleky, těžká vozidla poškozují asfaltovýo povrchu.

Za kulturním domem u školy je prostor vyhrazen pro parkování osobních automobilů a pro školní hřiště. Firmy, jejichž vozidla tam parkují, navíc neplatí parkovné, proto chce obec i v tomto směru udělat opatření.

Prostranství pro parkování budou opatřené novými dopravními značkami a městská policie dostane pokyny k provádění kontrol.

Pro parkování těžkých vozidel vyčlení obec v případě zájmu a podle možností prostory, ty budou zpoplatněné na základě vyhlášky a smluv s vlastníky vozidel. (ipa)