Celkem sedm pozemků bylo na počátku předmětem soudních sporů mezi jejich „majiteli“ a obcí Hladké Životice. Současné vedení obce totiž podalo žalobu na určení vlastnictví některých pozemků, které v roce 2006 Hladké Životice dostaly od Pozemkového fondu ČR jako náhradu za to, že se někteří lidé museli při stavbě dálnice a obchvatu vystěhovat ze svých domů. Jenže při zpětné kontrole se přišlo na to, že záměr prodeje byl zaměřen na celý pozemek, a ne na jednotlivé parcely, a tudíž veškeré převody by měly být neplatné.

V jednom případě již nabyvatel pozemku přistoupil na smír a pozemek vrátil obci, další je podle starostky obce Ireny Ravčukové ochoten přistoupit na smír při dalším soudním líčení. Ve čtvrtek 8. prosince pak starostka mohla odcházet od Okresního soudu v Novém Jičíně

s vědomím, že soudce rozhodl, že čtyři pozemky, které měla ve vlastnictví společnost RVP Invest jsou opět majetkem obce. Toto rozhodnutí ale ještě nenabylo právní moci.

Starostka a právní zástupkyně Hladkých Životic pak absolvovaly ještě jedno soudní jednání, které se týkalo posledního sporného pozemku. Ten má ve vlastnictví dcera bývalého starosty Jaroslava Petržely.

Z toho, co zaznělo v průběhu jednání, bylo patrné, že obec, jejíž obyvatelé byli notně poškozeni stavbou dálnice, získala v roce 2006 od Pozemkového fondu ČR náhradou pozemky, na nichž byly čtyři desítky parcel. Ty poté Ředitelství silnic a dálnic nechalo zasíťovat. Lidé, kteří přišli kvůli dálnici o domy, dostali pozemky jako náhradu, další parcely, které zbyly, tehdejší vedení obce a část zastupitelstva prodaly. Dva pozemky tak například získal starosta Petržela, čtyři společnost RVP Invest podnikatele Petra Mořkovského, o němž Petržela na jednom z minulých jednání prohlásil, že spolu mají přátelské vztahy, další pozemky získaly Petrželovy dcery. Ta, která doposud vlastní sporný pozemek, přitom v té době vůbec v obci nebydlela. „Bydlela tenkrát v Jerlochovicích,“ poznamenal Petržela a dodal, že do obce se přistěhovala, když potřeboval vyhrát ve volbách.

Právní zástupce majitelky pozemku uvedl, že obec šikanuje vlastníky sporných sedmi pozemků, když se soudí pouze s nimi, a ne s ostatními. „Na základě kontroly krajského úřadu obec musel podat žaloby kvůli nápravě,“ bránila obec její právní zástupkyně s tím, že obec jedná i ve zbývajících zhruba třech desítkách případů. Zároveň popřela informaci, že by obec pozemek, který již získala zpět, hned nabízela k odprodeji formou obálkové metody.

Soudkyni Taťánu Hodaňovou zajímalo například, zda obec ve zmíněném roce 2006 zveřejnila nějaký nový záměr prodeje parcel. „On byl zveřejněn, visel v kanceláři obecního úřadu a byl součástí při jednání zastupitelstva, které rozhodovalo o přidělování parcel. Byl stále vyvěšený v kanceláři obecního úřadu,“ tvrdil Petržela. „Ale na úřední desce nevisel…,“ nechala nevyřčenou otázku soudkyně, což Petržela potvrdil.

Na to, že žalovaná a další lidé, které stavba dálnice přímo nepostihla, získali pozemky za cenu pěti korun za metr, měl Petržela jasnou odpověď. „Byla to cena obvyklá, protože my jsme obvykle neprodávali za více než za sedm až deset korun. Maximálně to bylo asi za dvaadvacet,“ uvedl Petržela s tím, že inženýrské sítě do ceny pozemků nepromítal úmyslně. „Neinvestovala to obec a já jsem rozhodl, že to tam dávat nebudeme, protože já jsem to zařídil,“ sdělil Petržela a vysvětlil, že mu šlo o to, aby hlavně udržel obyvatele v obci a přilákal nové. „To je stálý příjem pro obec. Nechtěl jsem z lidí tahat peníze. Měl jsem jiné způsoby, jak je sehnat,“ dodal Petržela, jenž ještě musel vysvětlovat, proč smlouva jeho dcery nesouhlasí s tím, co odsouhlasilo zastupitelstvo. To totiž souhlasilo

s převodem na ni a zároveň na jejího snoubence. Jméno snoubence již ale ve smlouvě není, stejně jako klauzule o předkupním právu pro obec po dobu pěti let. „Nedopatřením nebo opomenutím se ty podmínky do smlouvy mojí dcery nedostaly a její snoubenec se mezitím vzdal zájmu jako žadatel o pozemek,“ vysvětloval Petržela, jehož dcera ani přesto v Hladkých Životicích nezůstala a bydlí jinde.

Soudkyně jednání odročila. Bude chtít vyslechnout znalce, jenž má obhájit své tvrzení, že pozemky mají hodnotu zhruba tři sta korun za metr, a také by se měl dostavit zmíněný snoubenec, dnešní manžel Petrželovy dcery.