Upozorňuje, že psi museli být na základě novely veterinárního zákona očipováni do 1. ledna 2020, číslo tohoto čipu poté musel majitel psa nahlásit na obecní úřad v Kujavách, kde je také k vyzvednutí formulář. Ten je možno najít rovněž na webových stránkách obce a je možné ho poslat i prostřednictvím emailu. V případě, že majitel psa nesplní tuto povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, dopustí se přestupku.

Vyhlášku o povinnosti nahlášení čísla čipu do místní evidence vydalo rovněž město Odry.