Nabízí se hned několik otázek, například co má Komenský společného se včelařením? Proč ve Fulneku? A k čemu to je vlastně dobré? Vezmeme to tedy popořadě.

J. A. Komenský byl velice všestranný člověk, který ve svém životě zabrouzdal do mnoha oborů a věd. Mimo jiné byl také vášnivým včelařem. Své poznatky o chovu včel zapsal do spisů Orbis pictus a Janua linguarum reserata čili Dvéře jazyků otevřené, a měl úly i ve Fulneku. „Za tamním bratrským kostelem umístil úly a včely nechal přivézt z Uher. Zde učil své žáky, jejich rodiče a ostatní obyvatele Fulneku, jak se chovají a opatrují včely,“ podotkl emeritní ředitel přerovského Muzea Komenského, František Hýbl, a zároveň upozornil, že podle Adolfa Turka nebyl Komenský zakladatelem včelařství na Fulnecku, jak uvádějí někteří autoři.

Protože se v letošním roce slaví 420 let od narození učitele národů, rozhodlo se město Fulnek poukázat na tuto méně známou skutečnost. Pokud se podaří získat dotaci z Moravskoslezského kraje, město pořídí tři včelnice v podobě klátů.

Ty budou ze zadní strany proskleny, aby bylo možné zájemcům ukázat život a systém fungujícího včelího společenství. „Včelnice budou součástí naučné stezky Člověče, zastav se. Zda budou umístěny v zeleni pod základní uměleckou školou, kde stály i v minulosti, bude záležet na vyjádření památkářů. Cílem projektu je podpora environmentálního vzdělávání dětí a mládeže. Děti by se měly v rámci Dne Země podílet na očistě naučné stezky, zúčastnit se workshopů a přednášek o včelařství a významu včel v přírodě,“ vysvětlila starostka Fulneku Jana Mocová.

Obavy, že by včely vyhnaly obyvatele z náměstí, jsou údajně liché. „Dle vyjádření včelařů občanům žádné nebezpečí nehrozí,“ uvedla starostka. A co vandalové? Osamocené kláty jen tak stojící a nikoho neohrožující je musí bezesporu velice dráždit. „Co se týká vandalů, věřím, že nikdo se neodváží demolovat včelí úly nemuselo by se jim to vyplatit,“ podotkla Jana Mocová.

Náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny asi na 160 tisíc korun. Dotace z Moravskoslezského kraje by měla pokrýt zhruba 70 procent. Kláty by mohly zdobit okolí náměstí už v květnu či červnu letošního roku.