Architekt Tomáš Velehradský promítl obrázky, jak by měl kulturní dům vypadat po obnově. Tak totiž město nazývá to, co se s kulturním domem bude dít.

Ze snímků bylo patrné, že fasáda by měla mít bílou barvu v kombinaci se šedou. Úpravami projde například oddělení mládeže knihovny, kde vznikne skleněná stěna oddělující dětský koutek od ostatních prostor knihovny, v malém i velkém sále budou úpravy zaměřené také na zkvalitnění šíření zvuku v prostoru. Úpravy se ale dotknou všech místností.

Po krátké prezentaci se nechal slyšet zastupitel Jan Břuska, kterému trochu vadila barevnost fasády. „Projel jsem třeba Vysočinu křížem krážem, a tam, kde jsem viděl kulturní domy, asi v pěti městech, tak rozhodně nebyly bílé. Byly většinou tmavě červené, modro-žluté a podobně," uvedl Jan Břuska, k němuž se se stejnou věcí připojil také Alois Jaroš.

„Jestli je to tak kvůli urbanistickému řešení, nemám s tím problém, i když se mi to zdálo taky hodně bílé," poznamenal.

Zastupitele Zdeňka Šmajstrlu zajímalo, zda bude nově instalován výtah do patra, na což dostal kladnou odpověď, naopak zastupitel Vladimír Kuchyňka se v případě zateplení fasády kladného stanoviska nedočkal.

Architekt Velehradský vysvětlil, že bude zateplena střecha a budou vyměněna okna. „To by mělo být dostačující. Místa, kudy dochází k největším únikům, budou ošetřena," sdělil.

Jiří Berger z odboru investic a správy majetku frenštátského úřadu poté doplnil, že pokud nenastanou nějaké komplikace, práce na obnově kulturního domu by mohly začít na přelomu září a října. „Délka prací by měla být tak deset, maximálně dvanáct měsíců, takže na podzim příštího roku, před plesovou sezonou, by to mělo být otevřené," dodal Jiří Berger.

Frenštátští zastupitelé původně odsouhlasili rekonstrukci kulturního domu, která měla mít tři etapy. Při ní by například dodavatel stavby zasklil venkovní balkonové terasy, které by našly další využití, a vznikly by i prostory pro centrum volného času Astra.

Jenže nabídky zájemců o tuto rekonstrukci byly kolem 140 milionů korun, přičemž město si slibovalo od výběrového řízení podstatnější snížení ceny. Proto výběrové řízení zrušilo a rezignovalo i na přislíbenou dotaci.