Při nedávné kontrole zde totiž pracovníci Krajské hygienické stanice v Ostravě zjistili závažné hygienické

nedostatky, kvůli které podnik okamžitě uzavřeli. Opakovaná kontrola pak nedostatky na místě již neodhalila, provozovatel občerstvení dal vše do pořádku.