Vloni se jednalo o 9 žádostí, letos eviduje ČEZ zatím 3 žádosti. „V loňském roce bylo uvedeny do provozu a připojeny tři výrobny. Jednalo se o malou vodní elektrárnu v Mankovicích, fotovoltaická elektrárnu v Novém Jičíně a kogenerační jednotku v Životicích u Nového Jičína,“ vyjmenovala Alice Lutišanová, mluvčí Skupiny ČEZ pro region střední a severní Morava. Dodala, že povolení k připojení mají rovněž žádosti foltovoltaické elektrárny v Novém Jičíně a Kuníně, kogenerační jednotky v Suchdole nad Odrou a v Šenově u Nového Jičína. „V tomto roce rovněž byla podána žádost na připojení malé vodní elektrárny v Novém Jičíně, která nyní prochází rekonstrukcí,“ upozornila Lutišanová. Podle ní stoupl počet žádostí o připojení výroben z obnovitelných zdrojů meziročně o více než 300 procent.

Největší počet žadatelů o připojení má zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren, kogeneračních jednotek a malých vodních elektráren. Jejich uvedení do provozu je však prý dlouhodobější záležitostí. „Jsme povinni se ke každé žádosti vyjádřit do třiceti dní takzvaným stanoviskem k žádosti o připojení. I když je naše stanovisko pozitivní, čeká žadatele vlastní realizace stavby,“ popsal Ivan Šperlín, technik poskytování sítí ČEZ Distribuce. A až po „papírování“ přijde ke slovu uzavření smlouvy o připojení. „Požadujeme kolaudační rozhodnutí, revizní zprávu o vybudovaném zařízení, protokol o nastavení a odzkoušení ochran, jednopólové schéma a místní provozní předpis. Poté dojde k instalaci našeho elektroměru do konkrétní výrobny,“ upřesnil Šperlín.

Doba výstavby výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů se v porovnání ze situací v poslední dekádě 20. století razantně snížila. A to více než na polovinu. V současné době jde o dva až tři roky, přičemž nejdelší je u malých vodních elektráren, nejkratší u elektráren fotovoltaických.