Součástí byl také workshop (děti vyráběly refl exní origami, papírové čepice atd.) a výtvarná dílna nebo ukázka poskytnutí první pomoci. Svou práci malým návštěvníkům i jejich doprovodu představili také policisté. Všechny děti z muzea odešly s malými dárky. (edm)