S dlouho zapovězeným tématem legionářů se nyní může seznámit každý, kdo má zájem. Stačí v příštích dnech navštívit kostel svatého Josefa ve Fulneku.

Pátek 2. března se do dějin legionářské historie zapíše významným písmem. V kostele svatého Josefa ve Fulneku začala vpodvečer výstava nazvaná Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa a zároveň se tam uskutečnil křest stejnojmenné knihy autorů Václava Langera a Bohumila Vlacha.

Moderátor, Josef Kubový ze Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu ve Fulneku, připomněl, že akce se koná při příležitosti stého výročí vzniku československých legií. Přítomní si pak minutou ticha připomněli padlé i umučené účastníky světových válek.

Kdo vlastně byli legionáři, okrajově připomněl Rostislav Stehlík, předseda jednoty Československé obce legionářské (ČSOL) v Novém Jičíně. „Padesát posledních let se o legionářích téměř nemluvilo, nepsalo, neučilo se o nich ani ve školách. Ani dnes mnozí z občanů naší země neumí odpovědět na otázku, kdo byli legionáři. Byli to například úspěšní bojovníci na transsibiřské magistrále, ale byli to především obyčejní lidé, kteří v drsných podmínkách dokázali úplné zázraky. Měli vlastní zemědělství, organizovali těžbu uhlí, převzali vedení dopravy na celé magistrále, vybudovali mnoho nemocnic, vytvořili zubní ambulance, dokonce vydávali své tiskoviny, hráli divadlo a vytvořili symfonický orchestr, s nímž vystupovali i v Japonsku. Po návratu se stali pilířem nově se rodícího československého státu. Abychom si to všechno připomněli, uspořádali jsme tuto výstavu a vydali knihu, kterou tady pokřtíme,“ uvedl Rostislav Stehlík.

Jeho následovník u mikrofonu, Bohumil Vlach, připomněl, že jsme měli v ruské legii vlastní leteckou jednotku. „Zorganizoval ji novojičínský rodák Robert Lev Melč, o němž se donedávna prakticky nic nevědělo,“ sdělil Bohumil Vlach, autor úvodních statí nové knihy, která obsahuje 1114 jmen legionářů ze 108 měst a obcí. Nato knihu společně s tvůrcem tohoto rozsáhlého seznamu Václavem Langerem a dalšími přítomnými pokřtili.

V závěru setkání dostal prostor předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička. „Domnívám se, že bychom všichni, co jsme tady, měli působit na školy, aby učily naše potomky, že musíme znát historii,“ řekl mimo jiné Jaroslav Vodička, jenž poté udělil medaili I. stupně za zásluhy předsedkyni novojičínské organizace ČSBS Elišce Michalské. Další dvě medaile převzali autor zmíněné publikace Václav Langer a moderátor akce Josef Kubový.

Poté ještě zástupci legionářské obce předali několik čestných uznání těm, kteří s Československou legionářskou obcí spolupracují a pomáhají jí.

Výstava, připomínající život i historii boje legionářů, potrvá do 30. března.