V místním kostele sv. Valentina proběhl bohatý program, na jehož počátku byla mše svatá za město Příbor. Následovala prohlídka sakrální stavby doprovázená odborným výkladem Mořice Jurečky.

Návštěvníci se tak podívali do jindy nepřístupných míst, včetně kostelní věže. Odměnou za vyšlap jim byly krásné výhledy nejen na město samotné, ale na celou Lašskou bránu.

V osm večer pokračoval program divadelní hrou dětí farnosti a pěveckého sboru SCHOLA Příbor s názvem Výchovná lekce kouzelníka Žita.

Martin Monsport se poté ujal komentované prohlídky zdejších varhan a na závěr se uskutečnil koncert duchovní hudby.

Příborským kostelem u piaristického kláštera zněl o pátečním večeru zpěv Aleny Obrusníkové a Kateřiny Juřenové, které doprovázel na varhany Karel Monsport.