Novojičínská Charita vyslala do ulic města přes 300 koledníků a jak připomíná mluvčí radnice Marie Machková, sbírka, jejímž cílem je pomoci starým, nemocným a osamělým lidem, sociálně slabým rodinám a dětem, potrvá až do 14. ledna 2019.

„Smyslem Tříkrálové sbírky je nejen získat prostředky na pomoc druhým, ale také prostřednictvím koledníků přinést do všech domácností pokoj a dobrou vůli,“ řekl ředitel novojičínské Charity Marcel Brož s tím, že také v letošním roce budou za peníze dárců pořízeny kompenzační pomůcky pro nemocné a staré lidi.

„Část financí bude uložena na konto, ze kterého bude Charita přispívat na kroužky dětem ze sociálně slabých rodin. Opět se zřídí i humanitární konto pro lidi, které postihla povodeň, požár či jiné neštěstí,“ doplňuje dále Machková.

Podíl z výtěžku získá i Rodinný klub Hnízdo organizující vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny. „Chceme podpořit i charitní klub rukodělných prací určený osamělým lidem, a nově také psychologickou pomoc pro naše klienty, kteří se dostali do problémů,“ doplnila koordinátorka Tříkrálové sbírky Markéta Brožová.

„Přeji všem koledníkům, aby k nim obyvatelé našeho města byli vlídní a k této potřebné službě i štědří,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. Již tradičně zůstává pětašedesát procent novojičínské Charitě, zbývající část sumy půjde na celorepublikové charitní projekty a pomoc v zahraničí.