Po krátkém projevu starosty obce Luďka Míčka, popřály všem přítomným maminkám i babičkám děti z místní základní a mateřské školy, a to nejen barevným vystoupením, ale i drobným dárkem vyrobeným od srdce. Jakmile se maminky se svými ratolestmi vyřádily při společném tanci, přišlo na řadu čtení dopisů mamince v podání jedenácti dívek a žen různých věkových skupin.

Závěr programu, který připravila kulturní komise Obecního úřadu ve Slatině, patřil zpěvu, konkrétně operním áriím.