Ředitel krajského ředitelství Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel v úvodu novým policistům připomněl jim, že vystupují z anonymity a každým svým činem ve službě i v soukromí, budou reprezentovat bezpečnostní sbor. V souvislosti se současnou bezpečnostní situací upozornil na stoupající nároky na každého policistu. Krátké řeči přednesli také Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a starostka města Bílovce Renata Mikolašová. Oba poděkovali za spolupráci s policií v oblasti bezpečnosti.

Poté všech dvacet pět nováčků jednohlasně složilo služební slib. „Jedná se většinou o policisty vnější služby, což znamená, že budou sloužit na obvodních odděleních, dopravních inspektorátech nebo oddělení hlídkové služby,“ upřesnila krajská policejní mluvčí Daniela Vlčková a dodala, že atmosféru podtrhl hudebními vstupy koncertní mistr Lukáš Kubenka.

Mezi nově přijatými policisty byla tentokrát pouze jediná žena. Uvedla, že se jí splnil dětský sen. Už jako malá chtěla pracovat v bezpečnostních agenturách, proto i střední odbornou školu volila se zaměřením na právo a bezpečnost. Po maturitě zvažovala, zda nastoupí do některé ze soukromých agentur, ale nakonec se rozhodla podat žádost o přijetí k policii. V budoucnu by chtěla nejprve zdárně absolvovat základní odbornou přípravu a pak se vrátit mezi kolegy na dopravní inspektorát v Novém Jičíně. 

Oslavy Mezinárodního dne žen byly v minulosti mnohem významnější událostí než nyní.
Historie regionu: Oslavy, závazky i bilancování