Tak živo jako v pátek v centru Nového Jičína už dlouho nebylo. Vše začalo v 9 hodin. V tu dobu už se někteří školáci tísnili u některých stánků, další pištěli radostí při sjíždění nafukovací skluzavky. V tu chvíli se v reproduktorech ozval hlas moderátorky. „Tento svátek je věnován Zemi a v moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující na dopady ničení životního prostředí,“ sdělila moderátorka a připomněla, že poprvé se Den Země slavil 22. dubna v San Francisku a od roku 1990 je jako světový svátek životního prostředí je slaven i u nás. Celkově se slaví ve 193 zemích světa.

Program oslavy v Novém Jičíně připravilo město Nový Jičín a Středisko volného času Fokus. „Odbor životního prostředí nám odpoví na otázky, jak nakládat s odpady, Technické služby města Nový Jičín si připravily ukázky techniky, Městská policie Nový Jičín připravila jízdu zručnosti na koloběžkách, u stánku Fokusu si můžete vyzkoušet soutěže a aktivity zaměřené na třídění a recyklaci odpadu, bude zde také ukázka solární energie,“ přiblížila část programu moderátorka.

To už ale některé děti hleděly do hvězdářských dalekohledů, které přivezla Hvězdárna Valašské Meziříčí, jiné poslouchaly vyprávění pracovníka společnosti SmVaK, který popisoval svou práci a to, jak je možno nahlížet do kanalizace. Další děti se seřadily u stánku, kde si mohly nechat něco namalovat na ruku či obličej, jiná skupinka skládala na ploše náměstí lego nebo domino.

Pořádně živo bylo rovněž v parku u Žerotínského zámku, kde si žáci prvních až třetích tříd mohli zasoutěžit v různých hrách s ekologickou tématikou.

Vše zpestřilo vystoupení žongléra a návrat do minulosti připomněly ohrádka s živými ovečkami či trenažér, na němž si děti mohly vyzkoušet, jak se dojí kráva.