Součástí oslav je i výstava fotografií mapující zdejší život, k vidění jsou také různé artefakty od místních občanů.