Návštěvníci sálu Kulturního domu ve Starém Jičíně tak mohli obdivovat výpěstky zahrádkářů i rukodělné umění dětí i dospělých. Nechyběly ani panely s fotografiemi z činnosti spolku a z historie. (ipa)