Úvodního slova se před zraky dětí i jejich rodičů zhostila ředitelka útulné vesnické školy Hana Vidličková i starostka obce Karla Mlčáková.

Pomyslným křtem studijních let byl pro prvňáky skok do školního života, který ocenili potleskem i jejich starší spolužáci. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém nechyběla česká hymna, se všechny děti odebraly do svých tříd, včetně desítky těch nejmenších.

Tu doprovázeli hrdí rodiče a společně si tak všichni užili premiérovou hodinu. Fotoaparátu na mobilních telefonech neunikla dospělým žádná významná chvilka.