Největší pokles se datuje v posledních čtyřech letech, a to od roku 2004 do roku 2008.

Na začátku mapovaného období, tedy roku 1997 se počet obyvatel na území Fulneku snížil o 162 obyvatel. V roce 2008 město zaevidalo 59 úmrtí stejně jako narození, 101 přistěhovaných obyvatel, 107 odstěhovaných a také 25 sňatků.

Největší skupinu obyvatel pak tvoří jedinci ve věku od devatenácti do třiceti let. (vru)