Obyvatelé Novojičínska mají po splnění zákonem daných podmínek plné právo vlastnit zbrojní průkaz a k němu i zbraň. V roce 2009 tohoto práva využilo 2630 občanů, kteří k tomuto roku disponují necelými šesti tisíci zbraněmi. Oproti roku předešlému to znamená mírný nárůst, a to asi o šedesát zbraní, z hlediska dlouhodobého však pokles o několik stovek. Například v roce 2005 vlastnilo zbrojní průkaz na Novojičínsku celkem 2 877 lidí.

Důvodem, proč si občané pořizují zbraně, může být lovecký či sportovní účel. Nezřídka si je však zakoupí pro svou osobní ochranu. „V tomto případě se jedná převážně o krátké střelné zbraně,“ informoval okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík.

Zbraně nejsou pro každého

Ten, kdo by si chtěl zbrań pořídit, musí splnit hned několik podmínek. Jedním z testů je odborná způsobilost, kdy provádí teoretickou a praktickou zkoušku před komisařem. Teoretická část se skládá z otázek a praktická ze znalostí bezpečné manipulace se samotnou zbraní, ale i se střelivem a také ze střelby na pevný cíl. „V loňském roce se ke zkouškám dostavilo sto osm uchazečů a třiadvacet z nich neuspělo,“ dodal Zbyněk Tomšík s tím, že další podmínkou je také bezúhonnost. Žadatel tak nesměl být pravomocně uznán vinným z trestného činu.

A to není všechno. Dalším kritériem je spolehlivost. „Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo návykové látky, nebo kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednámím tím, že se opakovaně, a to nejméně dvakrát, dopustí taxativně vyjmenovaných přestupků,“ rozvedl mluvčí. Tyto přestupky upřesňuje paragraf 23 zákona o střelných zbraních a střelivu.

Jedenáct střelnic na Novojičínsku

Na území bývalého okresu Nový Jičín se v současnosti nachází jedenáct registrovaných střelnic, jež splňují dané normy. Mezi takové se řadí například střelnice v objektu územních odborů novojičínské policie na ulici Svatopluka Čecha, střelnice v Odrách, Sedlnicicích, Příboře a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dále bylo v roce 2009 registrováno 33 držitelů zbrojních licencí, přičemž v roce 2008 jich bylo o dva méně. Jedná se třeba o osoby, podnikající v oboru zbraní a střeliva. Týká se to i prodávání, oprav, úprav nebo znehodnocení zbraní. „Rovněž to mohou být osoby, které provádějí výuku či výcvik anebo městští strážníci,“ dodal Tomšík.

Policisté kontrolovali myslivce

Listopad a prosinec znamená pro myslivce období honů. Pro policisty zase kontroly těchto strážců lesa. Vloni se zúčastnili třinácti honů, při nichž zkontrolovali 306 myslivců. „Pouze v jednom případě byl zjištěn alkohol u myslivce, který nadýchal přes jednu promili alkoholu,“ uzavřel mluvčí.