Podle místostarosty Tísku Jiřího Richtára využívají dopravní obsluhy hlavně školáci a studenti. „U pracujících obyvatel je to jen deset procent. Denně odjíždí z obce kolem pětadvaceti až třiceti osobních automobilů s pracujícími převážně do Ostravy,“ nastínil místostarosta Tísku a upřesnil, že lidem nevyhovuje četnost spojů, a také ceny jízdného. „Důchodce do Ostravy vozí jejich rodinní příslušníci osobními auty, protože se v přestupech z autobusů na další autobusy, případně na tramvaje podle jízdních řádů, vyvěšených v obci, nevyznají,“ poznamenal Richtár.

Obec již koncem roku 2007 provedla mezi občany dotazníkový průzkum k dopravní obsluze. Průzkumu se zúčastnilo zhruba 280 občanů. „Podle průzkumu obec provedla návrh na úpravu dopravní obslužnosti, který předložila koordinátorovi společnosti ODIS. Po ročním bezúspěšném jednání jsme tyto požadavky předali na odbor dopravy na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ten vše předal znovu koordinátorovi ODIS k dořešení, takže výsledek byl, samozřejmě, stejný,“ popsal zbytečné snahy obce místostarosta.

Tísečtí začátkem letošního roku požadavek znovu urgovali na odboru dopravy krajského úřadu. „Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou odpověď. Změny v dopravní obslužnosti, které byly provedeny od počátku tohoto roku, jsou krokem zpět, který zvýhodňuje jen určitý okruh obyvatel kraje. Doufám, že za to bude někdo potrestán,“ neskrýval zlobu Richtár s tím, že náklady na ostatní dopravní obslužnost činí ročně 46 tisíc korun.

Veřejnou dopravu ve Studénce zajišťuje soukromá společnost i Moravskoslezský kraj. Ten bude ve městě provozovat linku až do doby, než se zprovozní železniční nadjezd.

Spojení mezi Studénkou-Butovicemi, Dělnickým domem a Novou Horkou obstarává soukromý dopravce Veolia Transport Morava. Cestující najdou v jízdním řádu dvacet čtyři spojů. Nedávno se na městském úřadě ve Studénce objevil požadavek o zřízení nové linky. „Obdrželi jsem žádost v dubnu tohoto roku od občanky města o zavedení autobusových spojení ze Studénky do Kopřivnice a zpět pro umožnění dojíždění do zaměstnání v Průmyslové zóně v Kopřivnici,“ informoval tajemník Studénky Jiří Moskala. Město seznámilo s přáním občanky soukromého dopravce. „Ten se ke zřízení nové linky vyjádřil jako v současné době nemožné,“ přiznal Moskala s tím, že Veolia odkázala na možnost vlakového spojení do Kopřivnice.

Ve městě nyní využívají občané také kyvadlovou linku, kterou provozuje Moravskoslezský kraj. Ta má ulehčit lidem cestování do zaměstnání v době absence železničního nadjezdu. „Předpokládá se, že v provozu bude až do doby ukončení oprav,“ sdělil tajemník.

V loňském roce zaplatila Studénka za linku provozovanou Veolií milion tři sta tisíc korun, což jsou prokazatelné ztráty dopravce. „Náklady na ostatní dopravní obslužnost činily v uplynulém roce něco přes pět set tisíc korun,“ dodal Jiří Moskala.

IVAN PAVELEK
ADAM KNESL

Přečtěte si také:

Bude hromadná doprava v Kopřivnici?
Nový Jičín autobusové linky rušit nebude